اخبار > كلیات و برنامه درسی سطح دو علوم اسلامی با گرایش علوم حدیث 

کد خبر:٣٧٥٤٩٤بازدید:4079تاریخ درج:يکشنبه ٢٢ فروردين ١٣٩٥

 كلیات و برنامه درسی سطح دو علوم اسلامی با گرایش علوم حدیث

 


كلیات و برنامه درسی سطح دو علوم اسلامی با گرایش علوم حدیث

 

ماده 1. عنوان

عنوان برنامه، سطح دو علوم اسلامی با گرایش علوم حدیث است.

ماده 2. تعریف

سطح دو علوم اسلامی با گرایش علوم حدیث، مقطعی است، كه طلاب ضمن فراگیری فقه و اصول متعارف، با مفاهیم، اصطلاحات، مبانی، مسائل، روش تحقیق و ساختار علوم حدیث آشنا می شوند و پس از احراز توان علمی با ارائة تحقیق پایانی، موفق به دریافت مدرك سطح دو این گرایش میشوند.

 ماده 3. اهداف

1.      شناخت معارف روایی و دیدگاه های محدثان در این زمینه؛

2.      آشنایی با مفاهیم، اصطلاحات و مسائل مهم علوم حدیث؛

3.      آشنایی با تاریخ حدیث، مکاتب و مجامع مهم حدیثی؛

4.      توانمند سازی طلاب جهت فعالیت های آموزشی، پژوهشی(تتبع، جمع بندی و تبیین) و تبلیغی؛

5.      ایجاد توان پاسخگویی به پرسش های عمومی در حوزة علوم حدیث؛

6.      تربیت طلاب مستعد جهت ورود به مقاطع بالاتر؛

7.      شناخت استدلالی مسائل فقهی و اصولی، و آشنایی با روش های استنباط فقهی؛

8.      ایجاد توان استفاده از متون و منابع مهم فقهی، اصولی و حدیثی و شناخت آنها.

ماده 4. سیاست ها

1.      اهتمام به ایجاد زمینة تعالی اخلاقی و اعتقادی طلاب؛

2.      اهتمام به تقویت اعتماد به نفس طلاب در مسائل علمی ـ پژوهشی؛

3.      توجه به نیازهای جامعه و كاربردی كردن آموزش؛

4.      تكیه بر آموزش موضوعات اصلی علوم حدیث؛

5.      تأكید بر بهرهگیری از ابزارهای نوین و روشهای كارآمد آموزشی ـ پژوهشی؛

6.      اهتمام به شناسایی و حمایت از طلاب مستعد؛

7.      اهتمام به دروس فقه و اصول و نظارت بر اجرای آن.

 ماده 5. ضرورت

1.      اهمیت فوق العادة احادیث و روایات، به عنوان مبین آیات شریف قرآن و یکی از منابع اندیشة اسلامی؛

2.      رسالت حوزه در تربیت اندیشمندان مسلط بر روایات، جهت تبیین، ترویج و دفاع از معارف و علوم اسلامی؛

3.      نیاز اجتماع به آموزش، تبیین و ترویج آموزه ها، معارف و علوم حدیثی.

 ماده6. نظام آموزشی

نظام آموزشی این گرایش به صورت نیم سالی، درسی و حضوری است، و بدون احتساب زمان تحقیق پایانی حداقل در هفت و حداكثر در نه نیم سال ارائه می شود.

ماده 7. شرایط پذیرش

1.      احراز صلاحیت های عمومی و اخلاقی بر اساس آیین نامه های مصوب؛

2.      دارا بودن مدرك علمی سطح یك؛

3.      قبولی در آزمون ورودی و مصاحبة علمی.

ماده 8. عناوین و مشخصات كلی دروس

ردیف

عنوان

ساعت

1

دروس عمومی

1616

2

دروس گرایشی

864

جمع كل

2480

ماده 9. عناوین و مشخصات تفصیلی دروس

1.              دروس عمومی

ردیف

عنوان درس

ساعت

اهداف

       

فقه

720

شناخت استدلالی مسائل مهم فقه، طبق برنامة مركز مدیریت در سطح دو (از ابتدای مكاسب تا القول فی ماهیة العیب(

       

اصول

560

شناخت استدلالی مسائل مهم اصول، طبق برنامه مركز مدیریت در سطح دو (تمام رسائل و جلد اول كفایة الاصول تا اول المقصد الثانی فی النواهی(

       

تفسیر ترتیبی

32

ایجاد توان بهره گیری از آیات قرآن كریم و وجوه محتمل در آن، به منظور شناخت معارف قرآنی

       

کلام اسلامی

64

شناخت استدلالی مسائل مهم و چالشی خداشناسی، نبوت و امامت، با توجه به منابع و متون اصلی كلام اسلامی و ایجاد توان لازم برای پاسخ به مسائل و شبهات اصلی آن

       

فلسفه اسلامی

64

شناخت استدلالی مسائل اساسی و چالشی فلسفة اسلامی

       

تاریخ معاصر

32

بررسی تحلیلی تاریخ فرهنگی، اجتماعی و سیاسی صد سال اخیر ایران

       

روش تحقیق

32+16

نظری عملی

آشنایی با روش های عمومی پژوهش و كیفیت بهره برداری از منابع

       

زبان عربی معاصر

1 و 2

32+64

نظری عملی

ایجاد توان بهره گیری از متون جدید عربی

جمع

1616

 

 

2.              دروس گرایشی

ردیف

عنوان درس

ساعت

اهداف

       

مبانی و قواعد فهم قرآن و حدیث 1 و 2

64

شناخت مبانی، قواعد و روش های مؤثر در فهم قرآن و حدیث

       

حجیت حدیث و نقش آن در علوم اسلامی

32

شناخت ادله حجیت حدیث و جایگاه آن در میان سایر علوم اسلامی

       

تاریخ حدیث

32

شناخت تاریخ حدیث تا دوره معاصر، با تأکید بر حدیث شیعه

       

جوامع حدیثی

48

شناخت و بررسی جوامع مهم حدیثی متقدم و متأخر شیعه و اهل سنت

       

متون ادعیه و زیارات

32

شناخت منابع ادعیه و زیارات، به ویژه صحیفة سجادیه و شروح آن، همراه با خواندن فرازهای پیچیدة برخی از متون

       

تفسیر روایی

32

قرائت بخش های پیچیده و اساسی تفاسیر روایی، همراه با معرفی منابع و متون تفسیر روایی

       

درایه

32

شناخت تکمیلی و تسلط بر مباحث مهم کاربردی و نکات اساسی علم درایه، به ویژه اصطلاحات حدیثی و طُرق تحمل آن، همراه با معرفی منابع مهم  )مکتوب و نرم افزاری) آن

       

رجال 1

(علم رجال و تاریخ آن)

32

شناخت تكمیلی و تسلط بر مباحث مهم كاربردی و نكات اساسی علم رجال، همراه با معرفی تاریخ و منابع مهم ) مكتوب و نرم افزاری) آن

       

رجال 2

(توثیق و تضعیف)

32

شناخت الفاظ، اصطلاحات، مبانی، قواعد و شیوههای توثیق و تضعیف عام و خاص

       

رجال3 (سندشناسی)

32+ 32 عملی

بررسی اسناد احادیث مهم، به منظور کسب مهارت های عملی

       

اصول و روش های ترجمه

نظری عملی 16+32

آشنایی با شیوه ها و قواعد ترجمه عربی به فارسی، با تطبیق بر احادیث

       

آشنایی با نهج البلاغه

16

آشنایی با مصادر، اسناد و محتوای نهج البلاغه و شروح آن

       

قرائت و درک متون 1

32+32 عملی

آشنایی و انس با متن نهج البلاغه با قرائت بخش هایی از آن

       

قرائت و درک متون 2

32+32 عملی

قرائت برخی از احادیث اعتقادی، به منظور آشنایی و انس با آن، همراه با معرفی منابع و متون حدیثی مرتبط با مسائل اعتقادی

       

قرائت و درک متون 3

32+32 عملی

قرائت برخی از احادیث اجتماعی- اخلاقی، به منظور آشنایی و انس با آن، همراه با معرفی منابع و متون حدیثی مرتبط با مسائل اجتماعی- اخلاقی

       

قرائت و درک متون 4

32+32 عملی

قرائت برخی از احادیث فقهی، به منظور آشنایی و انس با آن، همراه با معرفی منابع و متون حدیثی مرتبط با مسائل فقهی

       

تعادل و تراجیح

32+16

نظری عملی

شناخت پدیدة تعارض و منشأ آن در احادیث و راه های رفع تعارض

       

احادیث موضوعه

32

شناخت پدیدة جعل حدیث و شیوههای نقد آن

       

تحقیق پایانی

64

عملی

ایجاد زمینه برای نمایش توانایی کسب شده طلاب در طول دوره و استفاده از نوآوری های آنان برای غنی سازی مطالعات در حوزة علوم حدیث

جمع

864

 

 

 

 

 

 

نظرات بینندگان
این خبر فاقد نظر می باشد
نظر شما
نام :
ایمیل : 
*نظرات :
متن تصویر:
 

خروج