دوره های آموزشی

برگزاری دوره مجازی تجزیه و ترکیب
مرور قواعد ادبی در ضمن متن خوانی احادیث
 ١٩:١٧ - شنبه ٥ مهر ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
 ١٦:١٠ - يکشنبه ٢٢ فروردين ١٣٩٥ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
 ١٦:٠٧ - يکشنبه ٢٢ فروردين ١٣٩٥ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>