امام علی علیه السلام: «استَعمِل مَعَ عَدُوِّكَ مُراقَبةَ الإمكانِ وَ انتِهازَ الفُرصَةِ تَظفَر»در برخورد با دشمنت، مراقب توان و فرصت مناسب باش تا پيروز شوى. غرر الحكم : ح ٢٣٤٧

اخـبار

فرهنـگ حـدیثی

حدیث و دانشهای حدیثی