امام علی علیه السلام: «لا يَنبَغي لِلعَبدِ أن يَثِقَ بِخَصلَتَينِ: العافِيَةِ و الغِنى، بَينا تَراهُ مُعافى إذ سَقِمَ، و بَينا تَراهُ غَنِيّاً إذ افتَقَرَ».  سزاوار نیست كه بنده  به دو چيز اعتماد كند: عافيت و توانگرى، زيرا در حالى كه او را سالم مى بينى، ناگهان بيمار مى شود و در حالى كه توانگرش مى بينى ناگهان به فقر دچار مى گردد. 📚 نهج البلاغه حكمت ٤٢٦

اخـبار

فرهنـگ حـدیثی

حدیث و دانشهای حدیثی
احادیث معصومان
احادیث موضوعی
محدثان شیعی
منابع حدیثی
نرم افزار‌های حدیثی
آرشیو
آرشیو
  آرشیو
  آرشیو
  آرشیو
  آرشیو

  پژوهش های حـدیثی

  پایان نامه های حدیثی
  تحقیقات پایانی دانش پژوهان
  مقالات منتخب کلاسی
  سیر مطالعاتی حدیث خوانی
  سیر مطالعاتی دانش های حدیثی

  لینکستان

  حدیث نت
  کتابخانه احادیث شیعه
  فصلنامه علمی- پژوهشی علوم حدیث
  پایگاه کنگره های علمی- فرهنگی دارالحدیث
  وبلاگ سیر مطالعاتی رجال شیعه
  شهر حدیث
  دانشگاه قرآن و حدیث
  سایت مرکز مدیریت حوزه های علمیه